מדד העוני של ישראל

בשאלון קצר, בין פחות מדקה, תגלו את מיקומכם ביחס לקו העוני בישראל

הידעת?

חישוב הקו העוני בישראל מתבסס על סקר ההכנסות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שבו נשאלים כ15 אלף משקי בית על הכנסותיהם החודשיות ומספר הנפשות החיות בבית.